Waardering

HMC wil u de best mogelijke zorg bieden. We hebben u nodig om te verbeteren. Daarom vragen wij onze patiënten en bezoekers naar hun ervaringen met ons ziekenhuis. Zo verbeteren wij onze zorg en dienstverlening continu.

Printknop

waardering

 

Meedoen met het patiënttevredenheidsonderzoek

Wij doen continu onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten met een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit is een vragenlijst die u anoniem en online kunt invullen. Wij gebruiken de resultaten om te onderzoeken wat goed gaat in ons ziekenhuis en wat beter kan.

Uw suggestie of compliment doorgeven

Wilt u ons een suggestie of een compliment geven? Dat kan via ons mailadres info@haaglandenmc.nl 
Uw suggestie of compliment sturen we door naar de juiste afdeling.

Heeft u een klacht?

HMC streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen. U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Giften en donaties

Voor mensen die een gift willen doen aan HMC zijn er verschillende mogelijkheden.