Veegelstelde vragen

Uw zorgverzekeraar vergoed in het algemeen geheel of gedeeltelijk de kosten voor uw behandeling in het ziekenhuis. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering of worden niet vergoed. Controleer daarom altijd uw zorgverzekering voordat u naar het ziekenhuis gaat of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Zie voor meer informatie ook Ziektekosten en rekeningen

Financieel

Controleert u allereerst of u op de begindatum van de DBC (staat op uw factuur) verzekerd was. Als dit zo is, kunt u de factuur samen met een kopie van uw verzekeringsbewijs terugsturen naar de afdeling Debiteurenbeheer van HMC. Als een factuur niet uit de basisverzekering vergoed kan worden (bijvoorbeeld in het geval van een zogenaamde zelfverwijzer, zie de vraag over dit onderwerp) moet u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. In dat geval krijgt u bij de factuur een bijlage met uitleg hierover.

Dit is mogelijk, het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld door uw huisarts of een andere (eerste lijns) aanvrager materiaal bij u is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar HMC voor onderzoek. In dat geval brengt HMC de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening. Als u toch twijfelt over een factuur kunt u dit altijd bij de afdeling Debiteurenbeheer van het HMC navragen.

U ontvangt een factuur waarop het volledige bedrag staat, maar ook het bedrag dat u nog moet betalen (volledige bedrag minus het voorschot). Als u nog een bedrag moet voldoen kunt u dit overmaken op bankrekening 681102942 (IBAN: NL56 INGB 0681 1029 42) t.n.v. Haaglanden Medisch Centrum o.v.v. het factuurnummer en klantnummer. Was het voorschot dat u heeft betaald hoger dan het volledige bedrag, dan ontvangt u dit uiteraard retour. Indien nodig ontvangt u een brief van HMC met het verzoek uw IBAN-nummer door te geven waarop wij kunnen retourneren.

Indien u op niet-medische indicatie poliklinisch bent bevallen in het ziekenhuis is er vaak een eigen bijdrage van toepassing. Voor dit gedeelte krijgt u van het ziekenhuis een rekening. Als u twijfelt aan de juistheid kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het ziekenhuis.


Denkt u er ook aan om uw kind z.s.m. aan te melden bij de verzekering, anders is de kans aanwezig dat u de factuur voor het kind ook thuis gestuurd krijgt. (HMC geeft standaard 6 weken de tijd hiervoor, pas na minimaal 6 weken zullen wij factureren. Indien dan geen verzekering van het kind bekend is gaat de nota naar de ouders/ verzorgers.)

U kunt uw verzoek per e-mail indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl
Noteer hierbij altijd het factuurnummer en eventueel ook uw patiëntnummer (klantnummer). Als u deze gegevens niet voorhanden heeft, noteert u dan in ieder geval uw achternaam en uw geboortedatum. U kunt een kopiefactuur ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer 088-979 25 94 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur).

Dit is niet mogelijk, er zijn bij de invoering van de DBC’s afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Indien er sprake is van een overlap in een nieuw jaar dan dient de zorgverlener te factureren naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling (dus de ingangsdatum op de factuur) verzekerd was. Deze verzekeraar dient de gehele factuur te voldoen aan de zorgverlener. Indien u niet verzekerd was op de begindatum van de behandeling moet u de rekening dus zelf betalen.


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website: www.dezorgnota.nl

Indien u in het HMC bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige dan is het type behandeling bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd van de behandeling maar door de verrichtingen die zijn uitgevoerd. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en toch een hoge factuur ontvangt. Het is dus aan te bevelen om met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen eerst langs een huisartsenpost te gaan.

HMC hanteert een wegblijftarief voor patiënten die hun afspraak niet of te laat afzeggen. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen die HMC hiervoor hanteert in de Algemene Voorwaarden van HMC. HMC heeft de facturatie en inning van het wegblijftarief uitbesteed aan X-PACT. Daarom ontvangt u van X-Pact de rekening. U dient bij betwisting van de nota of vragen altijd contact op te nemen met X-Pact via het telefoonnummer dat op de nota vermeld staat, dit omdat zij deze administratie volledig in beheer hebben en de debiteurenadministratie. HMC u voor deze facturen geen inzage of bevoegdheden heeft tot intrekking/ creditering.

U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl

U kunt een betalingsregeling ook telefonisch aanvragen bij de afdeling Centrale Kas via telefoonnummer (088) 979 29 87 of (088) 979 25 64 of u kunt langskomen bij de afdeling Centrale Kas (maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 – 16.30 uur). Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en klantnummer voorhanden heeft waarvoor u een betalingsregeling wilt afspreken.

HMC staat in principe alle vormen van betalen toe, dit zijn cash betalingen, pinbetalingen en creditcard betalingen (allen via de centrale kas), een digitale overboeking (zowel binnen als buitenland), maar ook cheques worden geaccepteerd.

U kunt uw verzoek (met geldige reden) indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl

U kunt dit ook telefonisch doen bij de afdeling Debiteurenbeheer via telefoonnummer (088) 979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur). Geef altijd uw klantnummer (en eventueel ook de factuurnummers) door waarvoor u uitstel aanvraagt.

Dit nummer heeft u nodig om geld uit het buitenland over te maken naar de (Nederlandse) bankrekening van HMC. Deze nummers worden aangeduid als IBAN en BIC (SWIFT) code:

Voor bankrekening 681102942 (t.n.v. HMC te Den Haag)
IBAN : NL56 INGB 0681 1029 42
BIC (SWIFT) : INGBNL2A

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen, dit kan via telefoonnummer 088-979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur) of per mail op mailadres: hmcdeb@haaglandenmc.nl

Vermeld zoveel mogelijk informatie van de betaling in de mail want dan kunnen de medewerkers de betaling het snelst vinden en dus ook sneller terugbetalen. (Bijvoorbeeld de betaaldata, het IBAN-nummer waar het bedrag vanaf geschreven is en evt. de omschrijving die is gebruikt bij de betaling). Vermeld in ieder geval altijd uw klantnummer in de mail.

HMC streeft er naar om u vervolgens binnen 5 werkdagen een reactie te geven op uw verzoek, indien de betaling(en) gevonden zijn en u recht heeft op terugbetaling zullen wij binnen 10 werkdagen retourneren.

U kunt hiervoor een mail sturen naar hmcdeb@haaglandenmc.nl

Wij verzoeken u om het exacte bedrag dat betaald is en het rekeningnummer waar het bedrag vanaf geschreven is aan ons door te geven. U ontvangt van HMC binnen uiterlijk 5 werkdagen een reactie van afdeling Debiteurenbeheer. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer via telefoonnummer (088) 979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur).

HMC heeft u, voordat de factuur naar het incassobureau ging, al eerder de factuur en 2 aanmaningen verstuurd. Daarop heeft HMC geen reactie of betaling ontvangen. Omdat de factuur is overgedragen aan het incassobureau kunnen de HMC-medewerkers hiervoor ook geen uitstel of betalingsregelingen verlenen. U dient contact op te nemen met het incassobureau. De contactgegevens kunt u vinden op het schrijven dat u heeft ontvangen van het incassobureau.

HMC heeft geen contracten met buitenlandse verzekeraars (met uitzondering van CIGNA, voorheen VanBreda, en ALLIANZ). Als u buiten Nederland verzekerd bent voor ziektekosten kan u om een voorschot gevraagd worden. U kunt de factuur achteraf zelf declareren bij uw zorgverzekeraar in het buitenland.


Er bestaat ook een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie. Hiertoe kunt u bij uw verzekeraar (buiten Nederland) een zogenaamd EHIC-pasje aanvragen. Met dit pasje kunnen wij factureren naar afd. buitenlands recht van ACHMEA. ACHMEA betaalt uw factuur dan aan HMC en zal de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgen. Deze regeling geldt uitsluitend als u een geldige EHIC kunt overleggen bij uw bezoek aan het HMC. Een geldige EHIC betekent dat de einddatum op het pasje niet vóór de bezoekdatum ligt.

HMC heeft als standpunt dat iedereen welkom is. Wel vraagt HMC aan niet-verzekerden een voorschot op de verwachte kosten te voldoen. Ook zijn er deskundige mensen aanwezig die u kunnen adviseren en eventueel bijstaan bij het aanmelden bij een zorgverzekeraar.
Als u geen voorschot kunt voldoen dan zal een arts besluiten of een behandeling of onderzoek medisch noodzakelijk geacht wordt. U dient hiervoor echter wel een schuldverklaring te tekenen. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u van HMC een factuur die u binnen 30 dagen dient te voldoen.

Iedereen die voor de 1e keer naar het ziekenhuis gaat voor niet-spoedeisende zorg moet u een verwijzing hebben en die aan de specialist overleggen. Dit is een verwijsbrief van een (huis)arts die is gedateerd op of vóór de datum dat u voor het eerst een afspraak heeft in het ziekenhuis. Hierin staat o.a. wat de reden van doorverwijzing is. U moet deze verwijsbrief meenemen naar het ziekenhuis en afgeven bij de polikliniek of specialist waar u de afspraak heeft. Voor vervolgbezoeken hoeft u geen verwijsbrief te hebben.
Een verwijsbrief met een datum die na de 1e bezoekdatum ligt is geen geldige verwijzing. Als u geen of een ongeldige verwijzing heeft wordt u als zelfverwijzer beschouwd. Verzekeraars vergoeden zorgvragen zonder geldige verwijzing niet of slechts een deel, u zult dan dus een deel of het hele factuurbedrag zelf moeten betalen.