Patiëntenpas

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen via de gemeente waar u bent ingeschreven.

Indien uw kind als patiënt ons ziekenhuis bezoekt, zal het ook als patiënt ingeschreven moeten worden. U moet voor uw kind een geldig identiteitsbewijs meenemen. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. In de zorg geldt een identificatieplicht. Dat houdt in dat iedereen zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als zij medische zorg ontvangen, ook minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Ja, voorwaarde is wel dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft.

Nee, het is niet verplicht om een foto op uw patientenpas te hebben. Om zorgfraude tegen te gaan betekent dit wel dat u zich bij elke afspraak eerst dient te melden bij de centrale kas om u te legitimeren en ook bij elk specialisme waar u een afspraak heeft. Dit kost u dus elke keer extra tijd. Ook kan het gebeuren dat de ziekenhuismedewerker vraagt om uw legitimatiebewijs; neem dit dus altijd mee. Mocht u geen bezwaar hebben tegen een foto op uw pas dan wordt deze met een webcam gemaakt bij een van de registratiebalies. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw foto op de patiëntenpas en het gebruik van uw foto in uw patiëntendossier, kunt u dat aangeven bij het maken van uw patiëntenpas.

HMC houdt zich aan strikte veiligheid regels omtrent patiëntengegevens conform de NEN 7510, Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Algemeen’. Dit wordt ook regelmatig geaudit (gecontroleerd).

Nee, HMC verstrekt geen hoesjes voor de patiëntenpas. De patiëntenpas heeft het formaat van een creditcard en kan zonder hoesje makkelijker worden bewaard in portemonnee of portefeuille.

Medische gegevens

U mag uw dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een papieren kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Zie voor meer informatie Inzage in uw dossier.

HMC Chatapp

Het gebruik van een app om berichten te versturen is heel gewoon geworden. Via een beveiligd platform biedt HMC de mogelijkheid aan om op een laagdrempelige manier persoonlijk contact te leggen met (de medewerkers van) het ziekenhuis. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week. U krijgt altijd een persoonlijk antwoord.

U kunt alle vragen stellen met uitzondering van persoonlijke medische vragen. Dit in verband met privacy wetgeving.

Het noodzakelijke persoonsgegeven om een profiel aan te maken is alleen een e-mailadres. De HMC Chattapp heeft geen toegang nodig tot andere bestanden op uw mobiele apparaat. Zoals toegang tot uw locatie, contacten foto’s en dergelijke.

Uw chatgesprekken zijn voor u toegankelijk vanuit uw account in de lijst met gesprekken. Ze worden opgeslagen in onze database. De gesprekken worden twaalf maanden bewaard en hierna verwijderd, na die termijn zijn ze ook niet meer zichtbaar voor u als gebruiker.

Als u gebruik maakt van de diensten van HMC Chatapp, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u te kunnen helpen. Alle medewerkers van HMC die toegang hebben tot de HMC Chatapp en de medewerkers van Pluhz B.V. hebben een geheimhoudingverklaring getekend.

De HMC Chatapp is vanwege uw privacy niet bedoeld voor medische vragen, wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist. Mochten wij onverhoopt toch een medische vraag binnenkrijgen dan wordt deze niet in behandeling genomen.

U kunt de dienst op ieder moment beëindigen door uw account op de website te verwijderen.

De app is gratis verkrijgbaar in de Play-store (voor smartphones en tablets die draaien op Android) of de App-store (voor Iphone en Ipad van Apple).

Wij garanderen we dat elke vraag zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen. Het kan zijn dat een vraag direct aan u wordt beantwoord, bij lastigere vragen kan het zijn dat u te horen krijgt dat uw vraag verder moet worden uitgezocht voordat deze beantwoord kan worden.

U kunt alle vragen stellen met uitzondering van persoonlijke medische vragen. Dit in verband met privacy wetgeving.

Op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur krijgen onze medewerkers de meeste telefoontjes. Het kan dan zijn dat het langer duurt voordat u iemand aan de lijn krijgt. Probeert u het nogmaals na 14.00 uur, dan is het over het algemeen rustiger.

U kunt dit aan ons melden via de chatapp. Wij zorgen er dan voor dat u door een medewerker van de betreffende polikliniek, waar u onder behandeling bent, wordt teruggebeld.

Ja, de contactgegevens per afdeling of specialisme kunt u vinden op de pagina Specialismen

Het ziekenhuis geeft alleen informatie over patiënten aan de contacterpersoon die hij of zij aan ons heeft doorgegeven. De contactpersoon kan eventuele verdere familie/vrienden op de hoogte stellen. 

Geestelijke Verzorging

Omgaan met ziekte, lijden, onzekerheid vraagt om gesprek en om tijd en aandacht van iemand om je daarover uit te spreken. Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij begeleiden.

Door ziekte komen allerlei bestaansvragen en gevoelens naar boven. Hoe ga ik om met ziekte, met schuld, met relationele problemen, met beslissingen die in mijn leven zijn gemaakt? Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd mogelijk en helpt u uw gevoelens op een rij te zetten.

Regelmatig wordt om een ritueel gevraagd om kracht of troost op te doen: gebed, communie, zegen. In HMC Westeinde wordt wekelijks op woensdag communie uitgereikt. Een ritueel of gebed uit Hindoe, Islamitische of andere christelijke traditie is eveneens mogelijk, al naar gelang de vraag en de aanwezigheid van de betreffende geestelijk verzorger.