Veelgestelde vragen

Staat uw antwoord hier niet bij?
Met de gratis HMC Chatapp kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week online uw vraag stellen.

Anesthesiologie

Welke vorm van verdoving (anesthesie) voor u het meest geschikt is, hangt onder andere af van uw leeftijd, uw lichamelijke conditie en de soort operatie die u moet ondergaan. Tijdens het preoperatieve spreekuur bespreekt de anesthesioloog de mogelijkheden en kunt u uw vragen stellen.

Het komt wel eens voor dat de verdoving onvoldoende werkt. Als u plaatselijk verdoofd bent, kunt u dat zelf aangeven. Als u onder narcose bent, houdt de anesthesioloog u voortdurend in de gaten en controleert of u voldoende diep in slaap bent. Het komt heel zelden voor dat een narcose onvoldoende werkt. De anesthesioloog grijpt in zon situatie onmiddellijk in. U merkt hier niets van.

Bij algehele anesthesie of narcose krijgt u vlak voor de operatie slaapmiddelen, pijnstillers en spierontspanners toegediend. Het slaapmiddel zorgt ervoor dat u diep in slaap blijft. Dankzij de pijnstillers voelt u tijdens en kort na de operatie geen pijn. De spierontspanners zorgen ervoor dat uw spieren rustig en ontspannen blijven. Tijdens de operatie meten en bewaken de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog voortdurend dat u goed slaapt en geen pijn heeft.

Als u onder narcose bent, krijgt u een beademingsbuisje in uw luchtpijp. Als uw maag leeg is, kan de inhoud van uw maag niet via uw luchtpijp in uw longen komen. Ook bij een plaatselijke verdoving kunt u het beste nuchter zijn. Er bestaat namelijk altijd een kans dat u alsnog onder narcose moet.

Een ruggenprik is een veilige manier van pijnbestrijding. De kans op complicaties is zeer klein.

Chatapp

Using an app to send messages has now become very common. HMC can offer the possibility of establishing low threshold personal contact with the hospital(’s employees) via a secure platform. This can be done 24 hours a day and 7 days a week. You will always receive a personal answer.

You can ask any questions, with the exception of personal medical questions, in connection with privacy legislation.

The only personal data required to create a profile is an email address. The HMC Chatapp does not need access to any other files on your mobile device, such as access to your location, contacts, photographs, etc.

Your chats will be accessible to you from your account in the list of chats. They will be stored in our database. The chats will be kept for a twelve month period and subsequently removed, after which they will also no longer be visible to you as the user.

We will be processing your personal details in order to help you when you decide to make use of the HMC Chatapp services. All HMC employees who have access to the HMC Chatapp, as well as the Pluhz B.V. employees, have signed a confidentiality declaration.

The HMC Chatapp is not intended for medical questions, in order to safeguard your privacy. We would instead ask you to contact your GP or specialist. Any medical questions we do receive will not be dealt with.

You can remove the service at any time by deleting your account on the website.

The app is available for free in the Play Store (for smartphones and tablets which run on Android), or the App Store (for Apple’s iPhone and iPad).

We guarantee every question will be dealt with as quickly as possible. You may find some questions are answered instantly, whilst other, slightly trickier, questions may need to be researched more before we can provide you with an answer.

You can ask any questions apart from personal medical questions, in connection with privacy legislation.

Our employees generally deal with the highest volume of telephone calls between 08.00 and 14.00 hours. You may therefore need to wait longer to speak to someone during those times. You could try again after 14.00 hours, as things will generally have quietened down by then.

You can notify us of this via the Chatapp. We will then make sure you receive a call back from a member of staff from the outpatients department which is treating you.

The hospital can only provide information regarding patients to contact people specifically appointed by the patient. This contact person can subsequently inform any other possible family/friends.

Dermatologie

Als u veranderingen ziet in een nieuwe of bestaande moedervlek is het verstandig om hiermee naar de huisarts te gaan. Denk hierbij aan veranderingen in kleur, vorm of grootte, en ook aan jeuk of (kleine) bloedingen. Uw huisarts zal u zo nodig doorverwijzen naar de dermatoloog.

Uw bezoek aan de dermatoloog wordt vergoed als u een verwijzing van de huisarts heeft die niet ouder is dan 1 jaar.

Diabeteszorg

Het doel van de behandeling bij diabetes is ervoor zorgen dat de hoeveelheid bloedsuiker (glucose) zo goed mogelijk in balans blijft. Hierdoor kunnen we klachten zoals dorst, veel plassen en moeheid verhelpen, maar ook complicaties op langere termijn verminderen. Ook bij mensen zonder diabetes wisselt de hoogte van de bloedglucose. Dat is heel normaal. De pieken en dalen van deze schommelingen mogen alleen niet te hoog en te laag zijn. Bij mensen die geen diabetes hebben schommelt de hoeveelheid bloedglucose tussen de 4 mmol/l en 8 mmol/l. Om een normaal leven te kunnen leiden en complicaties in een later stadium zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat de hoogte van de bloedglucose tussen bepaalde grenzen blijft. Voor mensen met diabetes liggen die grenzen wat ruimer. Het is voor mensen met diabetes goed om de waarden tussen de 4 mmol/l en 10 mmol/l te houden. Dat kan met adviezen over leeftijl, medicijnen en/of insuline. Met een bloedglucosemeter kunt u zien of de bloedglucose niet te hoog of te laag is

U kunt een e-mail sturen naar: infodzh@haaglandenmc.nl

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • naam
 • patiëntnummer
 • geboortedatum

Geef ook duidelijk aan:

 • welk herhaalrecept nodig is
 • bij welke apotheek of apotheken u de medicijnen haalt
 • bij welke locatie u onder behandeling bent (HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde)
 • naam behandelend arts
 • zelf ophalen of bezorgen
 • naam sensoren (indien van toepassing)

Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u alle gevraagde gegevens heeft doorgegeven.

Dialyse

Openingstijden afdeling Dialyse, HMC Antoniushove:

 • Maandag t/m za van 07.30 - 16.00 uur
 • Zondag van 08.30 - 17.00 uur

Openingstijden afdeling Dialyse, HMC Westeinde:

 • Maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 22.00 uur
 • Zaterdag van 07.30 - 16.00 uur
 • Zondag van 08.30 - 17.00 uur

U kunt op vakantie, al moet er van tevoren iets meer geregeld worden. U heeft toestemming nodig van uw behandelend arts en van uw zorgverzekeraar. Ook moet u zelf een dialysecentrum zoeken in de buurt van uw vakantieadres. Wij zorgen voor een overdracht van de dialysegegevens naar het vakantiedialysecentrum. De dialyses in een vakantiecentrum krijgt u vergoed volgens de afspraken die gelden met uw zorgverzekeraar.
Wij houden uw dialyseplaats in HMC maximaal 6 weken voor u vast. Gaat u langer dan 6 weken op vakantie, dan is het mogelijk dat u bij terugkomst op een andere locatie of op een ander tijdstip dan u gewend bent, moet gaan dialyseren. 

Bent u peritoneaal dialysepatiënt? Dan levert de leverancier de vloeistoffen op uw vakantieadres af. Baxter vergoedt 1 maand per kalenderjaar de transportkosten en materialen voor uw vakantie. Gaat u langer dan 1 maand of vaker op vakantie, dan betaalt u zelf de kosten voor het transport na de eerste maand. Doet u thuisdialyse? Dan kunt u uw machine meenemen naar het vakantieadres. De andere benodigdheden worden naar het vakantieadres vervoerd. U krijgt voor het vervoer maximaal € 250,- vergoed. Het thuisteam van de afdeling Dialyse kan u hier meer over vertellen.

De dialysedagen en -tijden bepalen wij in overleg met u. Het is mogelijk dat de dialyses op andere tijdstippen worden ingepland dan u eigenlijk graag zou willen. U kunt dan op de wachtlijst komen voor andere dagen en tijden. Zodra uw gewenste tijdstippen vrijkomen, kunt u van dialysedag wisselen.

Het is meestal mogelijk om incidenteel van dialysedag te wisselen, bijvoorbeeld voor een huwelijksfeest of begrafenis.

De dialyseafdeling kent geen bezoektijden, omdat u alleen voor de dialysebehandeling in het ziekenhuis komt. Als u bent opgenomen, kan uw familie u tijdens de reguliere bezoektijden van HMC bezoeken.

Voor nachtelijke centrumdialyse kunt u in deze regio terecht in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Diëtetiek

Dat is niet mogelijk. De diëtist van HMC begeleidt alleen patiënten met een verwijzing van de specialist uit het ziekenhuis. Met een verwijzing van de huisarts kunt u terecht bij de thuiszorg of een zelfstandig gevestigde diëtist bij u in de buurt

Dat is een hardnekkig vooroordeel. De diëtist van het ziekenhuis houdt zich voornamelijk bezig met mensen die door ziekte ongewenst afvallen. Deze patiënten krijgen begeleiding en advies over voeding waardoor ze sneller herstellen.

Contactgegevens en informatie over diëtisten buiten het ziekenhuis vindt u op:

Voor direct contact met diëtist uit de regio Haaglanden kunt u een e-mail sturen naar info@dietisthaaglanden.nl

Dossier inzage

Het is belangrijk dat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Dit doen wij door de gegevens op het kopie van uw identiteitsbewijs te vergelijken met de gegevens in onze ziekenhuissystemen. Het kopie van uw identiteitsbewijs wordt daarna vernietigd.

Gemiddeld duurt het 14 dagen voordat de gegevens zijn verzameld en klaar zijn voor verzending.

Aan het opvragen en verzenden van uw dossier per reguliere post zijn geen kosten verbonden. Als u uw dossier per aangetekende post wilt ontvangen zijn daaraan wél kosten verbonden (zie hierna).

U kunt dit aangeven op de achterzijde van het aanvraagformulier. Hieraan zijn kosten verbonden van €8,- welke via een eenmalige machtiging kunnen worden voldaan.

In verband met het waarborgen van uw privacy mogen wij geen medische gegevens mailen.

Het ophalen van het kopie van uw dossier is in principe niet mogelijk.

Voor minderjarigen tot 12 jaar geldt dat een ouder die gezag over het kind heeft dit verzoek kan doen. Hiervoor is een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder en van het kind nodig. Minderjarigen van 12 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven en mede ondertekenen voor verstrekking van een kopie van het dossier aan de ouder(s).

Dat kan als u het aanvraagformulier beiden ondertekent en van u beiden een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt.

Nabestaanden kunnen in beginsel geen inzage in en kopie van het dossier van een overledene krijgen. Als u dat toch wenst, stuurt u dan een uitgebreide motivering voor uw aanvraag mee. Op basis daarvan zal worden bepaald of een uitzondering kan worden gemaakt.

Endoscopie

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn, dat betekent dat uw maag leeg moet zijn. U mag dan vanaf een bepaald tijdstip niet meer eten. Voor andere onderzoeken moeten uw darmen leeg zijn. U krijgt dan een laxeermiddel dat u een bepaalde tijd van tevoren moet innemen. Hoe u zich moet voorbereiden leest u in de patiëntenfolder over uw onderzoek.

Ja, indien u een roesje krijgt voor het onderzoek mag u na het onderzoek niet zelf rijden. U dient dan begeleiding naar huis te regelen.
Het is niet voor ieder onderzoek noodzakelijk dat u een roesje krijgt. De arts zal u bij het aanvragen van het onderzoek hierover informeren.

Sommige onderzoeken gebeuren onder een roesje (slaapmiddel). U kunt gelijk naar huis wanneer u geen roesje (slaapmedicatie) hebt gehad. Heeft u wel een roesje gekregen? Dan moet u onder begeleiding naar huis.

Nee, dat is niet mogelijk.

De kosten van dat onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken of behandelingen vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Deze worden dus vergoed, na aftrek van het eigen risico.
Let op als u bent verzekerd bij Achmea! Achmea vergoedt WEL kijkonderzoeken naar de dikke darm die u in het HMC laat doen als u bent doorverwezen door een specialist of huisarts, maar NIET als u door het RIVM bent doorgestuurd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Ja dat kan, als u dat minstens 2 werkdagen voor de geplande afspraak doorgeeft. Dat kan maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via de informatielijn van het bevolkingsonderzoek (088 – 248 20 00). U kunt de afspraak ook wijzigen via www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Als u inlogt met uw DigiD krijgt u toegang tot uw gegevens.

Let op als u bent verzekerd bij Achmea! Achmea vergoedt WEL kijkonderzoeken naar de dikke darm die u in het MCH laat doen als u bent doorverwezen door een specialist of huisarts, maar NIET als u door het RIVM bent doorgestuurd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Financial

For unique treatments, like an X-Ray or MRI for example, requested by your general practitioner, the hospital is able to give you a price per service. In case of a care trajectory, a treatment you start at a specialist, we can give you an estimate on the basis of the input we get from your specialist. The estimate is due to change. It all depends on what kind of treatment a patient will be needing.

The exact amount that will be charged cannot be determined until after your treatment. Care facilities based in the Netherlands work with care trajectories. This is the entire route of treatment that a patient, with a given diagnosis, undergoes in a hospital. For example, from the first consultation to surgery and a follow up. Our billing department sends out invoices after a care trajectory has been closed.

A clinical care trajectory will be closed 42 days after the discharge date. When there is a new admittance during this period, then the care trajectory will be closed 42 days after the latest admittance date.
When there is a day care treatment (1 or more) registered or an operative procedure (1 or more), within these 42 days, then this care trajectory will be closed 42 days after discharge.

A non-clinical care trajectory or day care treatment, with an operative procedure, will be closed 42 days after the operation. If a new operation is needed within this period, then the care trajectory will be closed 42 days after the latest operative procedure.

A non-clinical care trajectory, with conservative treatment (not clinical and non-operative), a care trajectory with a code beginning with 11 (start treatment) is closed 90 days after the opening of this care trajectory and a care trajectory with a code beginning with 21(continuation of treatment), starting in 2016, will be closed after 120 days and reopened as often as necessary until a patient no longer needs treatment.

Patientenservice Centrale Kas
Financial issues can be discussed with the employees of the Centrale Kas.

Opening hours: Monday to Friday from 08.00 - 16.30 hours
Telephone 088 979 84 54, HMC Bronovo
Telephone 088 979 30 94, HMC Westeinde and HMC Antoniushove

Office hours Foreign Business; Tuesday and Thursday from 10.00 - 12.00 hours
Mrs Saida Chrifi Alaoui
Telephone 088 979 18 64

Financieel

Controleert u allereerst of u op de begindatum van de DBC (staat op uw factuur) verzekerd was. Als dit zo is, kunt u de factuur samen met een kopie van uw verzekeringsbewijs terugsturen naar de afdeling Debiteurenbeheer van HMC. Als een factuur niet uit de basisverzekering vergoed kan worden (bijvoorbeeld in het geval van een zogenaamde zelfverwijzer, zie de vraag over dit onderwerp) moet u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. In dat geval krijgt u bij de factuur een bijlage met uitleg hierover.

Dit is mogelijk, het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld door uw huisarts of een andere (eerste lijns) aanvrager materiaal bij u is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar HMC voor onderzoek. In dat geval brengt HMC de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening. Als u toch twijfelt over een factuur kunt u dit altijd bij de afdeling Debiteurenbeheer van het HMC navragen.

U ontvangt een factuur waarop het volledige bedrag staat, maar ook het bedrag dat u nog moet betalen (volledige bedrag minus het voorschot). Als u nog een bedrag moet voldoen kunt u dit overmaken op bankrekening 681102942 (IBAN: NL56 INGB 0681 1029 42) t.n.v. Haaglanden Medisch Centrum o.v.v. het factuurnummer en klantnummer. Was het voorschot dat u heeft betaald hoger dan het volledige bedrag, dan ontvangt u dit uiteraard retour. Indien nodig ontvangt u een brief van HMC met het verzoek uw IBAN-nummer door te geven waarop wij kunnen retourneren.

Indien u op niet-medische indicatie poliklinisch bent bevallen in het ziekenhuis is er vaak een eigen bijdrage van toepassing. Voor dit gedeelte krijgt u van het ziekenhuis een rekening. Als u twijfelt aan de juistheid kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met het ziekenhuis.


Denkt u er ook aan om uw kind z.s.m. aan te melden bij de verzekering, anders is de kans aanwezig dat u de factuur voor het kind ook thuis gestuurd krijgt. (HMC geeft standaard 6 weken de tijd hiervoor, pas na minimaal 6 weken zullen wij factureren. Indien dan geen verzekering van het kind bekend is gaat de nota naar de ouders/ verzorgers.)

U kunt uw verzoek per e-mail indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl
Noteer hierbij altijd het factuurnummer en eventueel ook uw patiëntnummer (klantnummer). Als u deze gegevens niet voorhanden heeft, noteert u dan in ieder geval uw achternaam en uw geboortedatum. U kunt een kopiefactuur ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer 088-979 25 94 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur).

Dit is niet mogelijk, er zijn bij de invoering van de DBC’s afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Indien er sprake is van een overlap in een nieuw jaar dan dient de zorgverlener te factureren naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling (dus de ingangsdatum op de factuur) verzekerd was. Deze verzekeraar dient de gehele factuur te voldoen aan de zorgverlener. Indien u niet verzekerd was op de begindatum van de behandeling moet u de rekening dus zelf betalen.


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website: www.dezorgnota.nl

Indien u in het HMC bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige dan is het type behandeling bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd van de behandeling maar door de verrichtingen die zijn uitgevoerd. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en toch een hoge factuur ontvangt. Het is dus aan te bevelen om met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen eerst langs een huisartsenpost te gaan.

HMC hanteert een wegblijftarief voor patiënten die hun afspraak niet of te laat afzeggen. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen die HMC hiervoor hanteert in de Algemene Voorwaarden van HMC. HMC heeft de facturatie en inning van het wegblijftarief uitbesteed aan X-PACT. Daarom ontvangt u van X-Pact de rekening. U dient bij betwisting van de nota of vragen altijd contact op te nemen met X-Pact via het telefoonnummer dat op de nota vermeld staat, dit omdat zij deze administratie volledig in beheer hebben en de debiteurenadministratie. HMC u voor deze facturen geen inzage of bevoegdheden heeft tot intrekking/ creditering.

U kunt een gemotiveerd verzoek voor een betalingsregeling per e-mail indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl

U kunt een betalingsregeling ook telefonisch aanvragen bij de afdeling Centrale Kas via telefoonnummer (088) 979 29 87 of (088) 979 25 64 of u kunt langskomen bij de afdeling Centrale Kas (maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 – 16.30 uur). Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag altijd uw factuurnummer(s) en klantnummer voorhanden heeft waarvoor u een betalingsregeling wilt afspreken.

HMC staat in principe alle vormen van betalen toe, dit zijn cash betalingen, pinbetalingen en creditcard betalingen (allen via de centrale kas), een digitale overboeking (zowel binnen als buitenland), maar ook cheques worden geaccepteerd.

U kunt uw verzoek (met geldige reden) indienen via hmcdeb@haaglandenmc.nl

U kunt dit ook telefonisch doen bij de afdeling Debiteurenbeheer via telefoonnummer (088) 979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur). Geef altijd uw klantnummer (en eventueel ook de factuurnummers) door waarvoor u uitstel aanvraagt.

Dit nummer heeft u nodig om geld uit het buitenland over te maken naar de (Nederlandse) bankrekening van HMC. Deze nummers worden aangeduid als IBAN en BIC (SWIFT) code:

Voor bankrekening 681102942 (t.n.v. HMC te Den Haag)
IBAN : NL56 INGB 0681 1029 42
BIC (SWIFT) : INGBNL2A

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen, dit kan via telefoonnummer 088-979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur) of per mail op mailadres: hmcdeb@haaglandenmc.nl

Vermeld zoveel mogelijk informatie van de betaling in de mail want dan kunnen de medewerkers de betaling het snelst vinden en dus ook sneller terugbetalen. (Bijvoorbeeld de betaaldata, het IBAN-nummer waar het bedrag vanaf geschreven is en evt. de omschrijving die is gebruikt bij de betaling). Vermeld in ieder geval altijd uw klantnummer in de mail.

HMC streeft er naar om u vervolgens binnen 5 werkdagen een reactie te geven op uw verzoek, indien de betaling(en) gevonden zijn en u recht heeft op terugbetaling zullen wij binnen 10 werkdagen retourneren.

U kunt hiervoor een mail sturen naar hmcdeb@haaglandenmc.nl

Wij verzoeken u om het exacte bedrag dat betaald is en het rekeningnummer waar het bedrag vanaf geschreven is aan ons door te geven. U ontvangt van HMC binnen uiterlijk 5 werkdagen een reactie van afdeling Debiteurenbeheer. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer via telefoonnummer (088) 979 2594 (maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur).

HMC heeft u, voordat de factuur naar het incassobureau ging, al eerder de factuur en 2 aanmaningen verstuurd. Daarop heeft HMC geen reactie of betaling ontvangen. Omdat de factuur is overgedragen aan het incassobureau kunnen de HMC-medewerkers hiervoor ook geen uitstel of betalingsregelingen verlenen. U dient contact op te nemen met het incassobureau. De contactgegevens kunt u vinden op het schrijven dat u heeft ontvangen van het incassobureau.

HMC heeft geen contracten met buitenlandse verzekeraars (met uitzondering van CIGNA, voorheen VanBreda, en ALLIANZ). Als u buiten Nederland verzekerd bent voor ziektekosten kan u om een voorschot gevraagd worden. U kunt de factuur achteraf zelf declareren bij uw zorgverzekeraar in het buitenland.


Er bestaat ook een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie. Hiertoe kunt u bij uw verzekeraar (buiten Nederland) een zogenaamd EHIC-pasje aanvragen. Met dit pasje kunnen wij factureren naar afd. buitenlands recht van ACHMEA. ACHMEA betaalt uw factuur dan aan HMC en zal de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgen. Deze regeling geldt uitsluitend als u een geldige EHIC kunt overleggen bij uw bezoek aan het HMC. Een geldige EHIC betekent dat de einddatum op het pasje niet vóór de bezoekdatum ligt.

HMC heeft als standpunt dat iedereen welkom is. Wel vraagt HMC aan niet-verzekerden een voorschot op de verwachte kosten te voldoen. Ook zijn er deskundige mensen aanwezig die u kunnen adviseren en eventueel bijstaan bij het aanmelden bij een zorgverzekeraar.
Als u geen voorschot kunt voldoen dan zal een arts besluiten of een behandeling of onderzoek medisch noodzakelijk geacht wordt. U dient hiervoor echter wel een schuldverklaring te tekenen. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u van HMC een factuur die u binnen 30 dagen dient te voldoen.

Iedereen die voor de 1e keer naar het ziekenhuis gaat voor niet-spoedeisende zorg moet u een verwijzing hebben en die aan de specialist overleggen. Dit is een verwijsbrief van een (huis)arts die is gedateerd op of vóór de datum dat u voor het eerst een afspraak heeft in het ziekenhuis. Hierin staat o.a. wat de reden van doorverwijzing is. U moet deze verwijsbrief meenemen naar het ziekenhuis en afgeven bij de polikliniek of specialist waar u de afspraak heeft. Voor vervolgbezoeken hoeft u geen verwijsbrief te hebben.
Een verwijsbrief met een datum die na de 1e bezoekdatum ligt is geen geldige verwijzing. Als u geen of een ongeldige verwijzing heeft wordt u als zelfverwijzer beschouwd. Verzekeraars vergoeden zorgvragen zonder geldige verwijzing niet of slechts een deel, u zult dan dus een deel of het hele factuurbedrag zelf moeten betalen.

Fysiotherapie

Als u bent opgenomen en fysiotherapie nodig heeft, dan maakt de verpleegkundige of behandelend arts de afspraak. Wordt u doorverwezen naar de polikliniek? Dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur bellen naar 088 979 23 23. We hebben een polikliniek op alle locaties. U kunt alleen een afspraak maken met een verwijzing van uw specialist. In de verwijzing moet duidelijk staan aangegeven dat de specialist u verwijst voor behandeling in het ziekenhuis.

Nee, u heeft een verwijzing nodig van een specialist uit het ziekenhuis. Met een verwijzing van uw huisarts, kunt u een afspraak maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Meer informatie vindt u op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten.

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21ste behandeling) als de aandoening op de chronische lijst van aandoeningen staat. Op deze lijst staan bijvoorbeeld aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziekten en aangeboren afwijkingen. Wij raden u aan om de voorwaarden van uw verzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Geestelijke Verzorging

Omgaan met ziekte, lijden, onzekerheid vraagt om gesprek en om tijd en aandacht van iemand om je daarover uit te spreken. Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij begeleiden.

Door ziekte komen allerlei bestaansvragen en gevoelens naar boven. Hoe ga ik om met ziekte, met schuld, met relationele problemen, met beslissingen die in mijn leven zijn gemaakt? Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd mogelijk en helpt u uw gevoelens op een rij te zetten.

Regelmatig wordt om een ritueel gevraagd om kracht of troost op te doen: gebed, communie, zegen. In HMC Westeinde wordt wekelijks op woensdag communie uitgereikt. Een ritueel of gebed uit Hindoe, Islamitische of andere christelijke traditie is eveneens mogelijk, al naar gelang de vraag en de aanwezigheid van de betreffende geestelijk verzorger.

Gipskamer

Probeer uw arm zo goed mogelijk hoog te houden. Gebruik bij voorkeur een draagverband (mitella of sling). Beweeg de vingers die niet in het gips zitten. Oefeningen zijn belangrijk om uw bloedsomloop te stimuleren. Als dit na een paar uur niet helpt, is het verstandig om de Gipskamer of de Spoedeisende Hulp te bellen.

Gips moet bijna altijd droog blijven. Daarom adviseren wij u een douchehoes aan te schaffen. Deze is verkrijgbaar op de Gipskamer. De kosten zijn voor eigen rekening.

Bij nat gips adviseren wij om contact op te nemen met de Gipskamer of de Spoedeisende Hulp.

Het kan zijn dat er een bloeduitstorting is ontstaan en dat deze zichtbaar wordt bij uw vingers of tenen. Dit kan geen kwaad. Als u tintelingen gaat voelen in uw vingers of tenen en u veel pijn heeft, adviseren wij om de Gipskamer of de Spoedeisende Hulp te bellen.

Het verschilt per luchtvaartmaatschappij wat de toelatingseisen zijn. U kunt hierover dan ook het beste met uw luchtvaartmaatschappij bellen. In de meeste gevallen heeft u een medische verklaring nodig. Die kunt u krijgen op de Gipskamer. Laat het ons altijd weten dat u gaat vliegen.

Gynaecologie

Na een gynaecologische operatie, bijvoorbeeld aan uw baarmoeder, kan het voorkomen dat u last hebt van vaginaal bloedverlies. Dit kan na een week nog wat toenemen. De hechtingen beginnen dan op te lossen. Dat is normaal en kan geen kwaad. Is het bloedverlies meer dan bij een gewone menstruatie? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie.

Bij een colposcopie halen we vaak stukjes weefsel uit de baarmoederhals voor nader onderzoek. Er ontstaan dan kleine wondjes die nog wat bloedverlies kunnen geven. Is het bloedverlies meer dan bij een gewone menstruatie? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie.

Bloedverlies tijdens de overgang is altijd een reden om naar de huisarts te gaan. In de meeste gevallen komt dit door iets onschuldigs. Als het nodig is verwijst de huisarts u door naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Dat bestaat uit het maken van een uitstrijkje en een echo. Als het nodig is, verzamelt de gynaecoloog ook weefsel uit de baarmoeder voor nader onderzoek.

Het is normaal dat u na het plaatsen van een spiraaltje last hebt van bloedverlies. Dat kan wel 6 weken duren. Soms is het nodig dat u een vervolgafspraak kriijgt. Is er bij u een hormoon houdend spiraaltje geplaats (Mirena-spiraal)? Dan kunt u enkele weken last houden van een gekleurde afscheiding. Krijgt u koorts of erge buikpijn? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie.

Kijk voor meer informatie op de website van het www.degynaecoloog.nl

 

HMC Chatapp

Het gebruik van een app om berichten te versturen is heel gewoon geworden. Via een beveiligd platform biedt HMC de mogelijkheid aan om op een laagdrempelige manier persoonlijk contact te leggen met (de medewerkers van) het ziekenhuis. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week. U krijgt altijd een persoonlijk antwoord.

U kunt alle vragen stellen met uitzondering van persoonlijke medische vragen. Dit in verband met privacy wetgeving.

Het noodzakelijke persoonsgegeven om een profiel aan te maken is alleen een e-mailadres. De HMC Chattapp heeft geen toegang nodig tot andere bestanden op uw mobiele apparaat. Zoals toegang tot uw locatie, contacten foto’s en dergelijke.

Uw chatgesprekken zijn voor u toegankelijk vanuit uw account in de lijst met gesprekken. Ze worden opgeslagen in onze database. De gesprekken worden twaalf maanden bewaard en hierna verwijderd, na die termijn zijn ze ook niet meer zichtbaar voor u als gebruiker.

Als u gebruik maakt van de diensten van HMC Chatapp, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u te kunnen helpen. Alle medewerkers van HMC die toegang hebben tot de HMC Chatapp en de medewerkers van Pluhz B.V. hebben een geheimhoudingverklaring getekend.

De HMC Chatapp is vanwege uw privacy niet bedoeld voor medische vragen, wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist. Mochten wij onverhoopt toch een medische vraag binnenkrijgen dan wordt deze niet in behandeling genomen.

U kunt de dienst op ieder moment beëindigen door uw account op de website te verwijderen.

De app is gratis verkrijgbaar in de Play-store (voor smartphones en tablets die draaien op Android) of de App-store (voor Iphone en Ipad van Apple).

Wij garanderen we dat elke vraag zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen. Het kan zijn dat een vraag direct aan u wordt beantwoord, bij lastigere vragen kan het zijn dat u te horen krijgt dat uw vraag verder moet worden uitgezocht voordat deze beantwoord kan worden.

U kunt alle vragen stellen met uitzondering van persoonlijke medische vragen. Dit in verband met privacy wetgeving.

Op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur krijgen onze medewerkers de meeste telefoontjes. Het kan dan zijn dat het langer duurt voordat u iemand aan de lijn krijgt. Probeert u het nogmaals na 14.00 uur, dan is het over het algemeen rustiger.

U kunt dit aan ons melden via de chatapp. Wij zorgen er dan voor dat u door een medewerker van de betreffende polikliniek, waar u onder behandeling bent, wordt teruggebeld.

Ja, de contactgegevens per afdeling of specialisme kunt u vinden op de pagina Specialismen

Het ziekenhuis geeft alleen informatie over patiënten aan de contacterpersoon die hij of zij aan ons heeft doorgegeven. De contactpersoon kan eventuele verdere familie/vrienden op de hoogte stellen. 

Hiv Behandelcentrum

U kunt zich anoniem en gratis op hiv laten testen bij de SOA-polikliniek van de GGD. Er zit een SOA-polikliniek naast HMC Westeinde. Kijk voor meer informatie op de website van het centrum seksuele gezondheid Den Haag. U kunt zich ook door de huisarts op hiv laten testen.

Als u een hoog risico heeft gelopen op hiv, bijvoorbeeld door onveilig seksueel contact (gescheurd condoom, verkrachting) of door bloed-bloed contact, meldt u zich dan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde. Als dit nodig is, krijgt u een zogenaamde PEP-kuur. PEP staat voor Post Expositie Profylaxe. Een PEP-kuur bestaat uit verschillende hiv-remmende medicijnen die de kans op overdracht van hiv verkleinen.

Belangrijk!

 • Het is belangrijk dat deze kuur zo snel mogelijk na het incident wordt gestart namelijk binnen 2 tot 72 uur. Heeft het incident langer geleden plaatsgevonden, dan is het innemen van een kuur niet meer zinvol.
 • De medicijnen moeten 28 dagen worden ingenomen. U krijgt bij de SEH voor maximaal 5 dagen medicijnen mee. Binnen die 5 dagen moet u zich melden bij het Hiv-behandelcentrum voor een nieuw recept en vervolgafspraken.
 • Bij het eerste bezoek nemen we bloed af om u te testen op hiv. Na 3 en 6 maanden wordt u weer op hiv getest.

Indien het risicocontact langer dan 72 uur geleden was dan heeft PEP geen zin en kunt u zich via de huisarts of de GGD zich laten testen.

Hiv staat voor Human Immunodeficiëncy Virus. Het is een virus dat het afweersysteem afbreekt. Hiv kan overgebracht worden door onveilig seksueel contact, door bloed-bloed contact en van moeder naar kind door de bevalling en/of borstvoeding.

Aids staat voor Acquired Immunodeficiency Syndroom. Het is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die kunnen ontstaan als het afweersysteem tekort schiet. Iemand met hiv krijgt niet per definitie aids omdat er goede hiv-remmers zijn. Iemand met aids is wel altijd hiv-positief. Gelukkig komt aids steeds minder vaak voor omdat mensen zich op tijd laten testen op hiv.

Momenteel wordt de PrEP nog niet vergoed vanuit de basisverzekering. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Hiv behandelteam.

 

Infectiepreventie

Ja, iemand die in contact komt met MRSA, kan besmet raken met de bacterie. Wie gezond is, merkt daar niets van. De bacterie kan vanzelf weer verdwijnen. Een gezonde persoon die MRSA bij zich draagt, kan de bacterie ongewild doorgeven aan anderen. Bij mensen met een verminderde weerstand of pas geopereerde mensen kan de bacterie soms infecties veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen over procedures beschikken om de kans op overdracht zo klein mogelijk te houden.

Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn verpleegd, worden bij binnenkomst standaard getest op MRSA. Dit gebeurt meestal door het afnemen van een kweek op verschillende plakken van het lichaam. Dit gebeurt met een wattenstok. Tot de uitslag  bekend is, worden deze patiënten in isolatie verpleegd om verdere besmetting te voorkomen.

Het norovirus is een klein, zeer besmettelijk virus dat 'buikgriep' veroorzaakt. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. De meeste mensen zijn na 1 of 2 dagen weer op de been. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen langdurige klachten optreden.

Insurance

Europe

Ask your insurance company for a valid European Health Insurance Card (EHIC). The care facility/hospital will send the invoices directly to your insurance company. Without a valid EHIC, you will have to pay for your treatment upfront and file for reimbursement yourself, after you receive the invoice.

Non-European countries

Ask your insurance company for a guarantee of payment letter, clearly indicating for which specific treatment and/or period of treatment they will cover the costs. The letter specifically has to say that HMC can send the bill to the insurance company for payment. Without a guarantee of payment letter, you will have to pay for your treatment upfront and file for reimbursement yourself.

We need a guarantee of payment letter from the Embassy. The letter clearly has to indicate for which specific treatment and or/ period of treatment they will cover the costs. It also has to say that HMC can send the bill to the Embassy for payment.

KCHL

Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts of specialist valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De kosten hiervoor worden volledig vergoed met inachtneming van het eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.

Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Daar hoort een verplicht eigen risico bij. Dit is het bedrag dat u zelf per kalenderjaar moet betalen. In 2017 betaalt iedere Nederlander de eerste 385 euro aan medische kosten zelf. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Heeft u uw eigen risico dit jaar al betaald, dan is laboratoriumonderzoek op verwijzing van uw huisarts of specialist kosteloos.

Het tarief van onze onderzoeken en de vergoeding hiervoor is afhankelijk van de afspraken tussen zorgverzekeraars en ons laboratorium. De tarieven die voor u gelden zijn dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw individuele situatie.

Als maximum voor iedere zorgverzekeraar gelden de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze maximum tarieven staan opgenomen in Het overzicht tarieven 2017. Deze tariefinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

In de algemene voorwaarden van het KCHL  leest u de bepalingen die voor de levering van onze diensten geldt. Zie ook de lijst met verrichtingen  en de lijst met uitbesteed onderzoek van het KCHL.

 

Nadat het aangevraagde onderzoek is verricht, is soms nog materiaal over. Soms gebruiken we dit voor andere doelen, bijvoorbeeld kalibratie van apparatuur of controlemateriaal voor nieuwe bepalingen. Het materiaal wordt daarvoor eerst geanonimiseerd zodat de resultaten niet meer herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de medewerker die bloed bij u afneemt. Het bloed wordt dan voorzien van een markering en niet gebruikt voor eventuele andere doeleinden.

Wij houden ons aan alle wettelijke en gangbare regels op het gebied van de bescherming van uw privacy. Het registreren van patiëntgegevens gebeurt volgens de eisen die opgesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens. De medewerkers van het laboratorium hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend bij aanname.

Kaakchirurgie

Na een poliklinische behandeling mag u in principe alleen naar huis rijden.

Ja, de behandeling door de kaakchirurg valt onder specialistische hulp. De kosten worden vergoed uit de basisverzekering, na aftrek van uw eigen risico.

Kindergeneeskunde

U kunt een e-mail sturen naar: receptenkinder@haaglandenmc.nl

Vermeld hierbij de volgende gegevens van uw kind:

 • naam
 • patiëntnummer
 • geboortedatum

Geef ook duidelijk aan:

 • welk herhaalrecept nodig is
 • bij welke apotheek of apotheken u de medicijnen voor uw kind haalt
 • bij welke locatie uw kind onder behandeling is (HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde)

Als u op een werkdag voor 12.00 uur een aanvraag doet, ligt het recept binnen een week voor u klaar. U krijgt een e-mail van ons wanneer en waar u het recept kunt komen ophalen. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u alle gevraagde gegevens heeft doorgegeven.

Making an appointment

 • If you have a foreign insurance policy it is not necessary to have a referral letter from your general practitioner (GP).
 • However our physicians do prefer a referral letter or a medical report to be able to assist you at their best capacity.
 • If you have a Dutch insurance policy then it is compulsory to see a GP first for a referral letter.
 • Without a letter it is not possible to get an appointment at Haaglanden Medisch Centrum. Unless you decide to pay for treatment yourself.
 • In case of an emergency, it is not necessary to bring a referral letter.
 • A valid medical insurance document. A letter from the Embassy or ‘Guarantee of payment’ covering treatment.
 • Your Identity Documentation: passport, driving license, identity card or residence permit.
 • Details of your (new) general practitioner (GP) and/or change of address.

If your proof of identity is no longer valid, you will not be able to use it to identify yourself with a healthcare provider. You will first need to purchase a new proof of identity via the municipality where you are registered.

Yes, providing you have a valid proof of identification.

Medisch Maatschappelijk Werk

Meer informatie over medisch maatschappelijk werk vindt u op de websites van de gemeente Den Haag en de GGD Haaglanden

Medische gegevens

U mag uw dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een papieren kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Zie voor meer informatie Inzage in uw dossier.

Neuro-oncologie

Meer informatie vindt u onder andere op de volgende websites:

Neurochirurgie

Ja dat kan. Houdt dan wel rekening met een eventueel langere wachttijd.

U kunt alleen schriftelijk een afspraak maken voor een second opinion.
Stuur een brief met:

 1. Een duidelijke omschrijving van uw vraag.
 2. Informatie over uw behandeling van uw huidige behandelaar.
 3. Een recente MRI (niet ouder dan 4 maanden).
 4. Uw contactgegevens.

Postadres:
HMC
Secretariaat Neurochirurgie
Postbus 432
2501 CK Den Haag

Wij beoordelen op basis van deze informatie of een afspraak voor een second opinion zinvol is. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Uw specialist bespreekt met u de gevolgen van uw aandoening voor het uitoefenen van uw werk. Vaak is ook een bedrijfsarts betrokken bij de beoordeling of u uw werk weer kunt doen. Uw bedrijfsarts kan hierover contact opnemen met uw specialist. Dat kan alleen als u hiervoor voorafgaand toestemming hebt gegeven.

Bij Neurochirurgie werken 2 physician assistants. Een physician assistant is geen arts, maar voert zelfstandig een aantal medische taken uit op het gebied van onderzoek en behandeling. De physician assistant kan ook kleine operatieve ingrepen doen. U komt de physician assistant tegen tijdens de consulten voor een eventuele operatie. Vaak begeleidt de physician assistant u ook bij onderzoeken voorafgaand aan uw operatie. Ligt u op de verpleegafdeling? Dan komt de physician assistant regelmatig langs om te kijken of alles goed met u gaat. Als het nodig is, schakelt hij de neurochirurg in.

Bij Neurochirurgie werken 2 verpleegkundig specialisten. Zij voeren zelfstandig een aantal medische taken uit op het gebied van onderzoek en behandeling. U komt de verpleegkundig specialist tegen tijdens de consulten voor een eventuele operatie. Vaak begeleidt hij u ook bij onderzoeken voorafgaand aan uw operatie. Ligt u op de verpleegafdeling? Dan komt de verpleegkundig specialist regelmatig langs om te kijken of alles goed met u gaat. Als het nodig is, schakelt hij de neurochirurg in.

Nucleaire Geneeskunde

Nee, er wordt slechts een geringe hoeveelheid radioactief materiaal gebruikt. De radioactieve stoffen geven geen bijwerkingen. De hoeveelheid straling die u ontvangt is erg klein en vergelijkbaar met de straling die u ontvangt bij het maken van röntgenfoto’s.

Als u zwanger bent of denkt dat te kunnen zijn, moet u dit vertellen voordat u de injectie met de radioactieve stof krijgt toegediend. Afhankelijk van het soort onderzoek wordt dan bekeken of het onderzoek wel of niet door kan gaan.

Sommige van de radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terecht komen. U moet, voordat u de injectie met de radioactieve stof krijgt toegediend, vertellen of u borstvoeding geeft. De arts vertelt u dan of en hoe lang het nodig is de borstvoeding te stoppen.

De radioactieve stof zelf niet. Het medicijn dat gekoppeld is aan de radioactieve stof kan bij hoge uitzondering milde bijwerkingen veroorzaken. U kunt direct na het onderzoek weer gewoon doen wat u gewend bent. De meeste stoffen verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer te drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit het lichaam gespoeld.

Over het algemeen is de radioactieve stof binnen 1 tot 2 dagen volledig uit het lichaam verdwenen

OK

Het kan gebeuren dat uw operatie wordt uitgesteld bij ziekte van OK personeel of door andere onvoorziene omstandigheden zoals een spoed patiënt. In dit geval wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Na het afzeggen van de operatie u zo spoedig mogelijk weer op het OK programma ingepland

Voor iedere operatie geldt een nuchter beleid. Dit houdt in dat u vanaf een bepaalde tijd geen eten of drinken meer mag. Als er om wat voor de reden dan ook toch voedsel of drinken genuttigd is zal dit een reden zijn om de operatie af te zeggen of uit te stellen. Dit is voor uw eigen veiligheid.

Orgaan- en weefseldonatie

U kunt alleen donor worden, als u toestemming geeft voor donatie. Of iemand uiteindelijk ook donor wordt, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn van belang. Kijk voor meer informatie bij www.donorregister.nl.

Dan vraagt de arts of de verpleegkundige de nabestaanden een beslissing te nemen. Dat kan een hele moeilijke beslissing zijn. De arts en verpleegkundige kunnen u hierbij begeleiden.

Veel religies worstelen met 2 vragen als het gaat om orgaandonatie. Moet ik mijn lichaam intact laten na mijn dood? Of weegt het belang van naastenliefde zwaarder? Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Nee. De keuze die iemand in het Donorregister laat vastleggen, is een wilsbeschikking. Een arts zal alleen de nabestaanden informeren over het besluit. Het is dan niet mogelijk tegen de wil van de overledene in te gaan. De arts heeft wel altijd een gesprek met de nabestaanden over de orgaan- en/of weefseldonatie.

Nee, dat kan niet. Dat is in de wet zo geregeld. Wanneer een orgaan beschikbaar is kijkt Eurotransplant wiens bloed, weefsel en andere medische gegevens van de patiënten op de wachtlijst het beste past én wie een transplantatie het dringendste nodig heeft.

Iedere arts zal er alles aan doen om uw leven te redden. Dat is zijn plicht. Ook als u donor bent. Pas als 100 procent zeker is dat de patiënt zal overlijden, kijkt de arts in het Donorregister.

Je kunt organen doneren na hersendood en na hartdood. Er zijn wettelijk vastgelegde procedures die het ziekenhuis moet volgen om vast te stellen of iemand hersendood of hartdood is.

Als er toestemming is voor orgaan- of weefseldonatie en de dood is vastgesteld, dan meldt de arts de donor aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Deze schakelt een zogenaamde transplantatiefunctionaris in. Deze coördineert de donatieprocedure.

Het afstaan van organen vindt plaats in een operatiekamer van HMC. Een gespecialiseerd chirurgisch team komt hiervoor naar het ziekenhuis toe. Zo’n operatie kan tussen de 2 en 7 uur duren.
Het afstaan van weefsels (met uitzondering van bot- en peesweefsels) gebeurt bijna altijd in het mortuarium. Ook hiervoor komt een speciaal team naar het ziekenhuis.

De uren voorafgaand en tijdens de operatie zijn vaak heel intensief voor de nabestaanden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ja. Na zowel orgaan- als weefseldonatie kan de overledene worden opgebaard. Thuis of in een uitvaartcentrum.

Nee. De donatie vertraagt de begrafenis of crematie van de overledene niet.

Wij kunnen de partner of familie van de donor vertellen hoe het afgelopen is met de donatie en transplantatie als zij dat willen. De familie hoort dan na enkele weken of de transplantatie geslaagd is. We maken geen namen van donoren en ontvangers bekend. Soms stuurt de ontvanger van een orgaan of weefsel een anonieme brief uit dankbaarheid naar de partner of familie van de donor.

Palliatieve zorg

Dat is per patiënt verschillend. Bij patiënten met kanker start de palliatieve fase vanaf het moment waarop de patiënt te horen krijgt dat de ziekte niet meer te genezen is. Bij andere ongeneselijke ziekten, zoals chronische longziekte (COPD), hartfalen of dementie is er vaak niet 1 moment aan te wijzen.

Terminale zorg is een klein deel van de palliatieve fase, namelijk de laatste fase. Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien 3 maanden is. In deze fase kan de arts een zogenaamde Palliatief Terminaal Zorgverklaring afgeven. Met deze verklaring kan er meer zorg worden geleverd aan een patiënt die thuis verblijft en kan eventueel een opname in een hospice plaatsvinden.?

 

Pathologie

Afgenomen overgebleven lichaamsmateriaal wordt 3 maanden bewaard. Materiaal verwerkt tot parafineblokjes en microscoopglaasjes wordt 30 jaar bewaard.

Bij een punctie krijgt u een prik met een dunne naald in een zwelling op de afdeling radiologie. De naald zuigt de cellen op. De patholoog onderzoek de cellen onder de microscoop om na te gaan wat de aard van de zwelling is: is het een ontsteking, is het iets goedaardigs of misschien iets kwaadaardigs? In het algemeen doet een punctie niet meer pijn dan bloed prikken. Alleen bij diepe puncties in de buik en longen krijgt u soms plaatselijke verdoving.

Een biopsie is het weghalen van een klein stukje weefsel (biopt) uit een orgaan of weefsel.
Dat gebeurt op verschillende manieren:

 • opzuigen van weefsel met een dikke, holle naald;
 • wegsnijden van weefsel via een klein sneetje. Hiervoor is soms een kleine operatie nodig.

Het afnemen van een biopt is niet erg pijnlijk. Als het nodig is, krijgt u plaatselijke of volledige verdoving. De ingreep zelf duurt meestal niet langer dan een paar minuten. Het kan enkele weken duren voor de uitslag bekend is.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

Patiëntenpas

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen via de gemeente waar u bent ingeschreven.

Indien uw kind als patiënt ons ziekenhuis bezoekt, zal het ook als patiënt ingeschreven moeten worden. U moet voor uw kind een geldig identiteitsbewijs meenemen. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. In de zorg geldt een identificatieplicht. Dat houdt in dat iedereen zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als zij medische zorg ontvangen, ook minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Ja, voorwaarde is wel dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft.

Nee, het is niet verplicht om een foto op uw patientenpas te hebben. Om zorgfraude tegen te gaan betekent dit wel dat u zich bij elke afspraak eerst dient te melden bij de centrale kas om u te legitimeren en ook bij elk specialisme waar u een afspraak heeft. Dit kost u dus elke keer extra tijd. Ook kan het gebeuren dat de ziekenhuismedewerker vraagt om uw legitimatiebewijs; neem dit dus altijd mee. Mocht u geen bezwaar hebben tegen een foto op uw pas dan wordt deze met een webcam gemaakt bij een van de registratiebalies. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw foto op de patiëntenpas en het gebruik van uw foto in uw patiëntendossier, kunt u dat aangeven bij het maken van uw patiëntenpas.

HMC houdt zich aan strikte veiligheid regels omtrent patiëntengegevens conform de NEN 7510, Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Algemeen’. Dit wordt ook regelmatig geaudit (gecontroleerd).

Nee, HMC verstrekt geen hoesjes voor de patiëntenpas. De patiëntenpas heeft het formaat van een creditcard en kan zonder hoesje makkelijker worden bewaard in portemonnee of portefeuille.

Psychiatrie

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gedeeld met de artsen die bij uw behandeling in HMC zijn betrokken. Ook uw huisarts informeren wij over uw behandeling.

Ja, de kosten worden meegeteld bij de opnamekosten die vergoed worden door de ziektekostenverzekering. De totale kosten vallen wel onder het verplichte jaarlijkse eigen risico.

Psychologie - medische

Medisch psychologen hebben een beroepsgeheim. Alleen als het nodig is voor uw behandelingen geven wij vertrouwelijke informatie door aan de medisch specialisten van HMC die u behandelen. Met uw toestemming informeren wij ook uw huisarts over de behandeling. Eventueel kunnen we uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat doen wij altijd met uw toestemming. Uw gegevens worden dan anoniem gemaakt.

Aan uw intakegesprek, onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog zijn geen kosten verbonden. De kosten zijn inbegrepen bij de medische behandeling in het ziekenhuis. Als blijkt dat uw langer behandeling nodig hebt, declareren wij de kosten bij uw zorgverzekeraar. U heeft dan een verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel geldt er een eigen risico voor alle zorg uit het basispakket. Er geldt géén eigen bijdrage meer voor psychologische zorg. U kunt de regeling voor vergoeding nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Radiologie

Röntgenstraling is in principe schadelijk voor de gezondheid. Een te grote dosis straling kan de kans op kanker verhogen. Bij het maken van een röntgenfoto gebruiken we zo weinig röntgenstraling dat de kans op schadelijke bijwerkingen vrijwel te verwaarlozen is. Het voordeel van goede diagnostiek weegt ruimschoots op tegen het geringe risico.

Het maken van een MRI-scan is veilig en kent geen schadelijke bijwerkingen. Wel beïnvloedt het magneetveld pacemakers, insulinepompen en andere apparaten of metaal in of aan het lichaam. Deze kunnen door het magneetveld van slag raken. Borden op de afdeling Radiologie geven aan waar het niet veilig is voor mensen met een pacemaker of insulinepomp.

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn? Laat het ons altijd weten. Ongeboren kinderen zijn kwetsbaar voor röntgenstraling. Daarom doen wij in principe geen röntgenonderzoek als u zwanger bent.

Radiotherapie

Bij bestraling van de hals of het gezicht kunt u zowel nat als elekstrisch scheren. U kunt een aftershave voor de gevoelige huid gebruiken. Behoort de oksel tot het bestraalde gebied? Ontharen is dan mogelijk zolang er geen huidirritatie is en de manier van ontharen geen wondjes veroorzaakt (niet harsen).

Ja, u mag deodorant gebruiken.

Het is belangrijk dat de huid van het bestraalde gebied ( maar ook de gezonde huid) niet onnodig wordt blootgesteld aan de zon en zonnebank. Wij adviseren om een crème met minstens zonbeschermingsfactor 30 te gebruiken.

www.kanker.nl, een website met informatie over kanker, behandelingen en gevolgen.

Reumatologie

Ja, u moet ongeveer 1 week voor uw afspraak bloed laten prikken.
Lees meer over bloedprikken

Als uw pijnklachten toenemen, neem dan contact op met de polikliniek. Wij overleggen dan met uw behandelend arts of de reaumaconsultent en bellen u terug. U kunt ook een e-mail sturen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina bij ‘Afspraak en contact’.

U kunt bij een controle om een herhaalrecept vragen. Als u toch zonder medicatie komt te zitten, kunt u contact opnemen met de polikliniek. Uw behandelend arts zal de eerstvolgende werkdag een recept uitschrijven en faxen naar uw apotheek. U kunt ook een e-mail sturen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina bij ‘Afspraak en contact’.

Dat kan. Houdt u wel rekening met een wachttijd van ongeveer 2 maanden.

Als u een vraag heeft voor de reumaconsulent kunt u contact opnemen met de polikliniek. Wij vragen dan aan de reumaconsulent om u terug te bellen. Dat kan meestal dezelfde dag. Een belafspraak met de reumaconsulente kunt u ook aanvragen door een e-mail te sturen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina bij 'Afspraak en contact'.

Revalidatiegeneeskunde

Een revalidatiebehandeling of poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) duurt niet de hele dag. Gemiddeld bent u 2 á 3 keer per week voor enkele uren therapie bij Sophia Revalidatie in HMC Westeinde.

De zorgverzekering vergoedt een consult bij de revalidatiearts. Als wij u doorverwijzen naar een fysiotherapeut bij u in de buurt, is het afhankelijk van uw zorgverzekering of deze behandeling vergoed wordt.
Een multidisciplinaire poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Slaapcentrum

Alle onderzoeken en behandelingen van het Slaapcentrum worden vergoed, dus ook de psychologische behandeling. U heeft wel een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

De wachttijd voor het eerste gesprek is ongeveer 6 weken. De wachttijd voor de onderzoeken kan variëren en is afhankelijk van het type onderzoek dat is aangevraagd door uw arts. Kijk voor de actuele wachttijden onderaan deze pagina.

Een slaapregistratie (polygrafie) voeren wij uit met een slaap-/waakrecorder. Hiermee kunnen we nagaan of en hoelang u slaapt en of u dutjes doet overdag. Het kan ook zijn dat u als slaapregistratie een polysomnografie krijgt aangemeten. Dit apparaat registreert ook de hersenactiviteit (en eventuele dutjes) overdag. Dan beginnen we altijd in de ochtend of begin van de middag met het beplakken van de elektroden. Dit zal meestal niet op de dag van het polikliniekbezoek plaatsvinden.

Dat is helaas niet mogelijk. We kunnen de slaapregistratie alleen op een doordeweekse dag uitvoeren.

Een slaaponderzoek doet geen pijn.

Ja, dat kan. De elektroden mogen niet nat worden.

Nee, u moet de slaappillen die u slikt blijven slikken als normaal. Zo krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van uw klachten.

Nee, u moet de slaappillen die u slikt blijven slikken als normaal, tenzij u met uw behandelend arts andere afspraken heeft gemaakt. Zo krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van uw klachten.

Het slaaponderzoek vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Soms moet u voor het onderzoek een nacht slapen in het Slaapcentrum. Dan leggen we uw slaapgedrag ook vast met een speciale nachtcamera.

De kinderslaappolikliniek is op donderdag. Dan zijn de kinderneuroloog en de orthopedagoog aanwezig in het Slaapcentrum. Op maandag en vrijdag is de orthopedagoog er voor behandeling.

 • www.apneuvereniging.nl
  Website met patiënteninformatie over de richtlijn behandeling slaapapneu (OSAS).
 • www.narcolepsie.nl
  Website van de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN) met informatie over de slaapstoornis narcolepsie.
 • www.stichting-restless-legs.org
  Website van de Stichting Restless Legs (RLS) met informatie over het rusteloze benen syndroom.
 • www.nswo.nl
  Website van de Nederlandse vereniging voor Slaap en Waak Onderzoek die o.a. als doel heeft voorlichting over slaap en slaapstoornissen geven.
 • www.kinderslaap.nl
  Website over slaapproblemen bij (jonge) kinderen.

 

 

Sportgeneeskunde

Ja, ook als u niet sport kunt u bij ons terecht als u klachten heeft ook als (nog) niet sporter kunt u terecht bij sportgeneeskunde voor een snelle diagnose, doeltreffende behandeling en preventief advies.
Ook kunt u bij ons een sportkeuring laten doen als u overweegt (meer) te gaan bewegen of sporten. Daarnaast doen wij preventief medisch onderzoek (health checks) voor iedereen die inzicht wil krijgen in zijn gezondheidstoestand.

Wij willen benadrukken dat de door u ingevulde gegevens op het vragenformulier net als alle resultaten van de health check vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim Uw werkgever krijgt geen inzage in uw gegevens.

Urologie

Uw specialist kan u doorverwijzen naar onze continentieverpleegkundigen. De continentieverpleegkundigen begeleiden u bij ongewild urineverlies of ontlasting (incontintie) en verzakking van de schede of baarmoeder. Zij geven u ook advies en informatie over:

 • het incontinentiemateriaal
 • de verzorging van de huid (voorkomen van irritatie)
 • het aanleren van zelfkatheterisatie
 • begeleiding bij verblijfskatheter of supra-pubische katheter
 • aanmeten en bestellen van condoomkatheters voor mannen met continentieproblemen
 • het bestellen van de materialen
 • de mogelijke vergoeding van incontinentiematerialen door uw zorgverzekeraar

Wanneer uw uroloog adviseert een urinestoma aan te leggen, verwijst hij u door naar onze stomaverpleegkundigen. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende verandering in uw leven. Duidelijke voorlichting, voorbereiding en begeleiding is belangrijk. De stomaverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van patiënten die een stoma hebben of zullen krijgen. De stomaverpleegkundige coördineert de zorg rondom uw operatie en behandeling. De stomaverpleegkundige geeft u advies en informatie over alle aspecten van het hebben van een stoma, bijvoorbeeld over:

 • stomamaterialen
 • voeding
 • verzorging van de stoma
 • sport en vakantie;
 • seksualiteit en incontinentie.

Uitgebreide informatie over een stoma vindt u op de website van de Nederlandse Stomavereniging.

Verloskunde

1 op de 5 vrouwen heeft last van bloedverlies in de eerste weken van de zwangerschap. Dat wil niet zeggen dat de zwangerschap eindigt in een miskraam. Heeft u geen buikpijn? Dan kan er sprake zijn van een gewone zwangerschap. Heeft u het hartje al zien kloppen op een echo? Dan is de kans op een miskraam al sterk afgenomen. U kunt rustig wachten tot de volgende afspraak. Verliest u bloed en heeft u ook kramp in uw buik? Neem dan contact met ons op.

Als u onder controle bent bij een gynaecoloog, kunt u de zwangerschapsverklaring opvragen bij de polikliniek Gynaecologie.

Vanaf 26 weken zwangerschap moet u de baby dagelijks voelen bewegen. Wanneer u de hele dag niets heeft gevoeld, kan dat komen omdat u zo druk bezig bent geweest dat u niets heeft gemerkt. Voelt u de baby nog steeds niet nadat u even gerust hebt? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie. Kijk voor meer informatie in de folder Je baby voelen bewegen van het Nederlands Genootschap van Obstetrie en Gynaecologie (NOVG)

U moet bellen:

 1. Als u denkt dat de bevalling begint: 1 tot 2 keer per 10 minuten weeën en duurt dit langer dan 1 uur ?
 2. Als u vruchtwater verliest.
 3. Als u het niet vertrouwt of het niet weet.
 4. Als u de baby minder voelt bewegen dan u gewend bent.
 5. Als u aanhoudend pijn in uw hoofd of buik heeft.
 6. Als u last heeft van bloedverlies.
 7. Als u last heeft van klachten die passen bij een zwangerschapsvergiftiging.
  Dat zijn:
 • hoofdpijn
 • braken
 • gevoel van een strakke band om het hoofd
 • pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen

Al deze klachten kunnen ook ver voor de uitgerekende datum voorkomen. Ook dan moet u altijd contact opnemen. U kunt altijd bellen en om advies vragen als u last hebt van deze klachten.

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek. Zie bij Afspraak en contact.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van HMC: 088 979 79 00 en vragen naar de verloskamers op de locatie van uw keuze (HMC Bronovo of HMC Westeinde).

Zwanger worden
www.strakszwangerworden.nl
www.zwangerstraks.nl 

Voeding, leefstijl en zwangerschap
www.zwangerwijzer.nl
www.slimmerzwanger.nl

Verdere informatie
www.allesoverzwanger.nl
www.degynaecoloog.nl
www.deverloskundige.nl

Verloskundigenpraktijk Bronovo

Voor de komst van je baby valt er vaak veel te regelen. Wij helpen je met een handige checklist Bevalling. Hierin zie je u in een oogopslag wat je mee moet nemen voor jezelf en de baby als je voor de bevalling naar het ziekenhuis komt.
Checklist bevalling

Ben je nog geen 37 weken zwanger? Bel ons dan altijd direct als je vliezen breken of als je weeën hebt. Bel met het spoednummer 088 979 80 19.

Vanaf 37 weken zwangerschap bel je:

 • als je weeën hebt;

Heb je 1 uur lang om de 3 tot 4 minuten (bij een eerste bevalling) of om de 5 tot 6 minuten (bij een tweede bevalling) weeën van 60 seconden? Neem dan contact op. Heeft de verloskundige je op het spreekuur een ander beladvies gegeven? Hou dat advies dan aan.

Tip om de weeën op te vangen: neem een warm bad of een warme douche of leg een warme kruik tegen je buik/rug.

 • als je gebroken vliezen hebt;
 1. Vang wat vruchtwater op (op een wit kraamverband of in een bakje) en kijk naar de kleur. Is het helder en kleurloos of rozig met of zonder witte vlokjes? Dan ziet het vruchtwater er normaal uit.
 2. Ziet je vruchtwater er normaal uit en is het tussen 08.30 - 21.30 uur? Bel ons dan direct.
 3. Ziet je vruchtwater er normaal uit en heb je nog geen regelmatige weeën én is het tussen 21.30 - 08.30 uur? Neem dan de volgende ochtend tussen 08.30 - 9.00 uur contact met ons op. Neem dan wel elke 4 uur je temperatuur rectaal op. Je hoeft hiervoor geen wekker te zetten.
 4. Bel direct, ongeacht het tijdstip, als:
  • je temperatuur 37,8 C of hoger is;
  • het vruchtwater groen, bruin of geel is;
  • het hoofdje van de baby nog niet is ingedaald (de verloskundige heeft je dit verteld op het spreekuur).

Let op! Als je vliezen zijn gebroken en je hebt nog geen weeën, mag je niet meer in bad, geen geslachtsgemeenschap hebben en geen tampons gebruiken. Douchen is geen probleem.

 • als je ruim bloedverlies hebt: dat is (meer dan) 2 maandverbanden vol per uur;
 • als je de baby minder of niet meer voelt bewegen;
 • als je ongerust bent.

Je hoeft niet te bellen als je de slijmprop bent verloren. Daar kan wat bloed bij zitten. Het verliezen van de slijmprop zegt niets over de start van de bevalling.

Verwijzers

Dit kunt u doen door een mail te sturen:

Via Zorgmail HMCmeldpunt: 500107538@lms.lifeline.nl of via meldpunt@haaglandenmc.nl

Graag ontvangen wij  in de mail een beschrijving van uw gewijzigde gegevens.

HMC streeft ernaar om zorg en service van goede kwaliteit te leveren. Helaas kan het dan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen. U kunt een mail met een beschrijving van uw verbeterpunt en contact gegevens sturen naar verwijzer@haaglandenmc.nl

Team verwijzers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij staan open voor nieuwe ideeën om de zorg binnen de keten te verbeteren. Heeft u als ketenpartner een voorstel om gezamenlijk de zorg te verbeteren dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met het team verwijzers.

Als u in gesprek wilt met een specialist over samenwerking, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied of andere onderwerpen binnen onze dienstverlening kunt een mail sturen naar verwijzer@haaglandenmc.nl

Graag in de mail aangeven met welk specialisme of specialist u een afspraak wilt maken en wat het gespreksonderwerp is. Team verwijzers zal contact met u opnemen over de afspraak.

Voor vragen over behandeling van een specifieke patiënt of over uitslagen kunt u de Verwijzerslijn bellen: 088 979 20 31.

Dit telefoonnummer wordt met voorrang aangenomen. U hoeft nog maar één telefoonnummer te onthouden, de centrale verbindt u door met de dienstdoende arts, polikliniek, afdeling of specifieke medewerker. Voor 088-nummers betaald u het lokale tarief.

U kunt de Verwijzerslijn bellen: 088 979 20 31
Dit telefoonnummer wordt met voorrang aangenomen. U hoeft nog maar één telefoonnummer te onthouden, de centrale verbindt u door met de dienstdoende arts, polikliniek, afdeling of specifieke medewerker. Voor 088-nummers betaald u het lokale tarief.

U ontvangt als aanvrager de uitslagen via zorgmail indien bij ons uw EDI-nummer bekend is. Ontvangt u de uitslagen nog niet via zorgmail en wilt u dit wel graag? Geef uw EDI-nummer dan door aan HMC zorgadministratie via apbf@haaglandenmc.nl

Heeft u nog geen zorgmailnummer, dan kunt u deze aanmaken via de website van zorgmail: https://aanmelden.zorgmail.nl

Graag ontvangen wij zo snel mogelijk bericht van u zodat het hersteld kan worden. U kunt mailen met apbf@haaglandenmc.nl. Indien u ook patientengegevens mee wil sturen kunt u bij voorkeur gebruik maken van ons emailadres in zorgmail. Via zorgmail worden de gegevens veilig verzonden. Ons zorgmailadres is hmcmeldpunt@zorgmail.nl.

Vrouw- en kindzorg

Het voedingsbeleid van HMC bestaat uit de volgende vijf standaarden:


1. Beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg
Medewerkers van HMC zijn geschoold en begeleiden je goed bij het voeden van je pasgeborene tot aan de leeftijd van twee jaar. Wij leven de WHO-code na, dat betekent dat we neutrale informatie geven over de bevalling en het voeden zodat je zelf de keuze kunt maken hoe je wilt bevallen en wilt gaan voeden. Ook zorgen wij voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en kunnen we verwijzen naar moeder- of babygroepen.


2. Goede start
Direct na de geboorte wordt de baby minstens een uur bloot op de huid van de moeder gelegd. Ondertussen laat de HMC-medewerker zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als je dat wil, krijg je hulp bij de eerste voeding. De eerste voeding wordt tijdens het eerste uur huid op huid gegeven.


3. Informatie en praktijk van het voeden
Medewerkers van HMC leren je wat de baby nodig heeft. Het is belangrijk dat je jouw baby voedt op verzoek en dichtbij je houdt. Je leert je baby aan te leggen. Of wanneer moeder en baby gescheiden zijn, leren we hoe je de melk kunt afkolven. Op deze manier kan borstvoeding worden voortgezet. Als de keuze is gevallen op flesvoeding geven we tips hoe je dit het beste kunt doen. Ook geven we informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

4. Bijvoeding en voeding voor het oudere kind
Medewerkers van HMC geven informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat elke ouder altijd zelf een besluit kan nemen met goede voorkennis.


5. Hechting en zeggenschap
Tijdens de zwangerschap en daarna geven medewerkers van HMC hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band tussen jou en je baby. We geven informatie over de verzorging en behandeling van je kind met als doel dat je zelf beslissingen kunt nemen.

Ziekenhuisapotheek

Uw medicijnen kunnen afkomstig zijn van een andere leverancier. Vaak zien ze er dan anders uit dan u gewend bent. Het kan ook voorkomen dat u meer of minder tabletjes krijgt dan u gewend bent. Dat gebeurt als we de juiste strekte van het medicijnen niet hebben. U krijgt dan bijvoorbeeld een half tabletje of 2 tabletjes zodat u wel de goede dosering krijgt.

Als u wordt opgenomen, willen we graag precies weten welke medicijnen u gebruikt. In het medicatie-overzicht staat welke medicijnen u bij uw apotheek heeft opgehaald. Tijdens het Pre Operatieve Spreekuur (POS) bespreken we dit overzicht met u. Als u tijdens uw opname medicijnen krijgt, controleert de ziekenhuisapotheek of de medicijnen bij elkaar passen en of u de juiste dosering krijgt. Zo kunnen we u op een veilige manier medicijnen geven.

Nee. De kosten voor de medicijnen zitten verrekend in de vergoeding van een opnamedag. Deze vergoeding krijgt het ziekenhuis van uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Als u naar huis gaat, moet u vaak thuis ook nog medicijnen gebruiken. De verpleegkundige vertelt u welke medicijnen u thuis moet gebruiken en hoe u die gebruikt. U krijgt een recept mee. U kunt met het recept de medicijnen ophalen bij uw eigen apotheek of bij de gewone apotheek in het ziekenhuis. Er is een apotheek in de hal van HMC Antoniushove en HMC Westeinde.

U krijgt uw medicijnen van de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de medicijnen. Zij heeft een medicatiewagen met verschillende laatjes voor verschillende uitdeelrondes. Voor iedere patiënt is er een laatje. De ziekenhuisapotheek levert elke dag de medicijnen die nodig zijn.

ZorgDomein

Als uw patiënt naar een andere HMC locatie wil, hoeft u geen nieuwe verwijzing te sturen.

Een ZD-verwijzing kunt u niet annuleren. Wel kan ervoor gekozen worden om de verwijzing naar een andere zorginstelling te sturen. De huidige zorginstelling krijgt dan een annulering en de nieuw gekozen zorginstelling krijgt de ZD-verwijzing. In het Regieoverzicht zoekt u de verwijzing op en klikt op “herzenden”.

ZorgDomein is in het bezit van een NEN7510 certificaat evenals het ISO27001 certificaat.

Maken andere medewerkers op uw praktijk al gebruik van ZorgDomein, dan kunt u vanuit een patiënt verwijzen, nadat u een persoonlijk account heeft aangemaakt. Wanneer op de praktijk ZorgDomein nog niet wordt gebruikt, meld u dan aan via www.zorgdomein.nl/support

Zorgverlenersportaal

Omdat uw patiënten nog geen toestemming hebben gegeven dat u de gegevens in mag zien. U kunt uw patiënten uitnodigen deze toestemming te geven in mijnHMC, bij de informatiebalie in een van de HMC-locaties op de begane grond of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Dat hoeft niet. Uw Uzi-nummer blijft hetzelfde, alleen het pasnummer wijzigt. Dit heeft geen gevolgen voor de inlog.

Het is mogelijk om uw waarnemer te machtigen via dit formulier.

U kunt contact opnemen met het specialisme bij wie uw patiënt onder behandeling is.

De reden is dat de uitslag nog niet volledig is. Neemt u met vragen contact op met het specialisme bij wie uw patiënt onder behandeling is.

Dit kan niet via het portaal maar wel op een beveiligde app zoals Patiëntoverleg van ZorgDomein of Siilo.

U krijgt realtime inzage in geaccordeerde uitslagen. Als uw patiënt gebruik maakt van online inzage via mijnHMC kan hier een vertraging op zitten.

U kunt op dit moment alleen uitslagen zien van behandelingen die zijn verricht in HMC.

mijnHMC - Digitaal afspraken maken

Sommige afdelingen hebben aanvullende informatie nodig om de juiste afspraak te kunnen plannen. In dat geval is het belangrijk dat de polikliniek dit persoonlijk met u bespreekt. Daarom is het niet mogelijk die afspraken digitaal te plannen.

Annuleren van een afspraak is altijd mogelijk tot 24 uur van tevoren in het portaal. Een afspraak in het portaal wijzigen is alleen mogelijk als deze via het portaal is gemaakt.

Via het hoofdmenu ‘Agenda’ komt u bij de toekomstige afspraken. Hier vindt u de mogelijkheid om afspraken te wijzigen en annuleren. Dit is alleen mogelijk voor afspraken die online te plannen zijn. Wilt u een afspraak wijzigen die niet online gepland is, neemt u dan contact op met de polikliniek.

mijnHMC - Digitale vragenlijst invullen

Als u uitgenodigd bent om een vragenlijst in te vullen voor u afspraak dan staat deze klaar onder het kopje actielijst op mijnHMC.

Als u de vragenlijst doorlopen heeft, krijgt u als laatste de optie ‘Opslaan’. Door op ‘Opslaan’ te klikken worden uw antwoorden opgeslagen in uw medisch dossier en kan de afdeling deze hier terug vinden.

mijnHMC - Dossier

De reden kan zijn dat een uitslag nog niet vrijgegeven is, omdat deze nog niet volledig is.

Alleen medewerkers van HMC die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Als u toestemming heeft gegeven ook uw huisarts en/of waarnemer.

U kunt deze toestemming geven in mijnHMC, bij de informatiebalie in een van de HMC-locaties op de begane grond of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

In het huidige portaal kan dit nog niet. Er wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken.

Uw huisarts kunt u inzage verlenen door hiervoor toestemming te geven in mijnHMC, bij de informatiebalie in een van de HMC-locaties op de begane grond of bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Ook zonder toestemming voor dossierinzage wordt uw huisarts altijd periodiek (bijv. na een ziekenhuisopname) schriftelijk geïnformeerd over de zorg die u in HMC heeft ontvangen.

Als u wilt dat een andere zorgverlener dan uw huisarts informatie ontvangt, kunt u dit verzoek doen bij het specialisme in HMC dat verantwoordelijk is voor uw behandeling.

U kunt dit bij het eerstvolgende bezoek met uw behandelaar bespreken.

U kunt in mijnHMC op dit moment alleen uitslagen zien van behandelingen die zijn verricht in HMC.

Ook uw kind kan inloggen met het eigen DigiD.

mijnHMC - Inloggen en uitloggen

Dit is de meest veilige manier om uw identiteit te controleren. Steeds meer overheidsinstellingen maken hier gebruik van. Als het over medische informatie gaat, is het belangrijk de meest veilige manier te gebruiken.

Heeft u vragen over uw DigiD? Neem dan contact op met DigiD, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur via telefoonnummer 088 123 65 55 (lokaal tarief) of kijk op www.digid.nl/contact/

Ook als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u inloggen met een DigiD met sms-functie. U ontvangt dan een gesproken sms-bericht op uw vaste telefoonnummer.

Nee, alleen u heeft toegang tot uw medisch dossier als u inlogt. DigiD is een inlogmethode die wordt gebruikt om te controleren wie u bent, voordat u toegang krijgt tot de medische gegevens in uw dossier. In Nederland is DigiD een betrouwbaar middel om deze controle uit te voeren.

Het kan zijn dat uw Burger Service Nummer (BSN) nog niet bekend of gecontroleerd is in HMC. Bij de informatiebalie op de begane grond kunt u met uw identiteitsbewijs uw BSN laten controleren zodat u met uw DigiD kunt inloggen.
Voor patiënten met een buitenlands identiteitsbewijs is het helaas niet mogelijk toegang te krijgen tot het patiëntenportaal. Dit geldt voor alle ziekenhuizen die een digitaal portaal hebben.

Er zijn twee manieren:

 1. Als u een kwartier geen handelingen meer uitvoert (nergens op klikt) op de pagina van het patiëntportaal, wordt uw DigiD automatisch uitgelogd.
 2. Via de knop ‘Uitloggen’.