Spoed

Wat doet u bij spoed?

Printknop

Is er sprake van een levensbedreigende situatie?

  • Bel 112

Is er sprake van een dringende situatie, maar niet levensbedreigend?

  • Overdag: bel uw (huis)arts
  • Avond en weekend: bel de Huisartsenpost (Hadoks), 070 346 96 69

Wat is een levensbedreigende situatie?

Voorbeelden van levensbedreigende situaties zijn:

  • acute benauwdheid;
  • ernstig bloedverlies;
  • een hartinfarct;
  • bewusteloosheid;
  • een ernstig ongeval.

Wat is een dringende situatie?

Een dringende situatie gaat om verwondingen of klachten die niet kunnen wachten tot het spreekuur bij de (huis)arts.

Uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp

Ga pas naar de Spoedeisende Hulp (SEH) als uw (huis)arts of 112 u heeft doorverwezen. De SEH bevindt zich in HMC Westeinde. Er is geen SEH bij HMC Bronovo en HMC Antoniushove. 

Belangrijke informatie over de SEH >>

Uw bezoek aan de Huisartsenpost

Ga pas naar de Huisartsenpost (HAP) als u telefonisch een afspraak heeft gemaakt. De assistente bepaalt op welke locatie u de beste zorg kunt krijgen en maakt een afspraak voor u met de dienstdoende dokter van de HAP.

Er bevindt zich een HAP bij HMC Westeinde en HMC Antoniushove. 

Belangrijke informatie over de HAP - www.hadoks.nl >>