Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting Haaglanden Medisch Centrum (HMC), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61262935.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle daarna afgesloten behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomsten tussen het Ziekenhuis en de Patiënt (zie Art. 1 Definities, Algemene Voorwaarden).

Algemene Voorwaarden in het Engels, Frans en Turks:

De Algemene Voorwaarden zijn op schrift in de Nederlandse en Engelse taal gratis verkrijgbaar bij de Receptie en het Bureau Patiëntenvoorlichting in HMC Bronovo.