Partnerbijeenkomsten voor partners van hooggradige glioom patiënten

woensdag

27

februari 2019

16.00 - 18.00 uur

HMC Antoniushove

woensdag 27 februari 2019

16.00 - 18.00 uur, HMC Antoniushove

Data: 27 februari, 13 maart , 27 maart en 10 april.

Het delen van ervaringen kan veel steun geven. Daarom start het Informatieplein Oncologie van HMC vanaf 27 februari 2019 met een viertal bijeenkomsten voor partners van hooggradige glioom patiënten. In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die extra informatie geven waarvan wij denken dat partners daar behoefte aan hebben.

partnerwebsite.jpg

Deze bijeenkomsten zijn kostenloos en vinden niet plaats in een spreekkamer sfeer maar in een informele sfeer. Dit onder begeleiding van zorgprofessionals, die ervaring hebben op het gebied van neuro-oncologie.

Alles wat in de groep besproken wordt, is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunnen wij je verwijzen naar andere hulpverleners.

Hieronder treft u een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen en de data op een rij:
27 februari 2019: Over veranderde rollen en patronen
13 maart 2019: Over veranderde cognitie, gedrag en persoonlijkheid en epilepsie
27 maart 2019: Over rouw en verlies van gezondheid en leven
10 april 2019: Over tijd voor jezelf en omgang met de directe omgeving

Om iedereen voldoende aandacht te geven en aan het woord te laten komen, is er plaats voor maximaal acht deelnemers. Heb je belangstelling voor deze bijeenkomsten, dan kun je je per mail aanmelden: infoplein.oncologie@haaglandenmc.nl

Het informatieplein heeft een eigen ingang aan de buitenzijde van het ziekenhuis. Deze vind je links van de hoofdingang van HMC Antoniushove.