Kanker en dan? Cursus omgaan met de gevolgen van kanker

maandag

16

september 2019

14.00 - 16.00 uur

HMC Antoniushove

maandag 16 september 2019

14.00 - 16.00 uur, HMC Antoniushove

Omschrijving

Kanker is een ziekte die voor verschillende aspecten in het leven gevolgen kan hebben. Het kan prettig zijn om deze gevolgen te bespreken met iemand buiten de directe familie/vriendenkring. Er komen verschillende thema’s aan de orde waarmee u te maken kunt krijgen

Thema’s zijn bijvoorbeeld, het omgaan met:

  • lichamelijke gevolgen, zoals vermoeidheid, verminderde eetlust, haaruitval;
  • psychische gevolgen, zoals angst, onzekerheid, rouw, somberheid, zingevingsvraagstukken en verdriet; 
  • gevolgen op sociaal gebied; omgaan met naasten, veranderde relaties, werksituatie, artsen en verpleegkundigen.

Werkwijze 

De psychologen geven tijdens de bijeenkomsten informatie over de genoemde thema’s en bespreken hierbij adviezen over hoe om te gaan met de gevolgen van kanker. Ook wordt er ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Uit reacties van mensen die aan een cursus hebben deelgenomen, blijkt dat het contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen hen heeft geholpen in het verwerkingsproces.

Praktisch

  • De cursus bestaat uit een serie van acht groepsbijeenkomsten. 
  • De cursus is bedoeld voor mensen die kanker hebben gehad en de primaire behandeling achter de rug hebben binnen het HMC (zoals operatie, chemotherapie, bestraling). Er is plaats voor maximaal acht deelnemers. De cursus vindt om de week plaats op maandag van 14:00-16:00 uur
  • Start: 16 september 2019

Locatie

HMC Antoniushove Informatieplein Oncologie Burgemeester Banninglaan 1 2262 BA Leidschendam

Het informatieplein Oncologie is te vinden aan de buitenzijde van HMC Antoniushove, links naast de hoofdingang voorbij de apotheek.

Aanmelden:

Als u geïnteresseerd bent in deze cursus, dan kunt u zich laten verwijzen door uw arts of oncologieverpleegkundige. Er volgt dan een kort intake- en informatiegesprek, waarin onder andere uw motivatie voor en verwachtingen van de cursus besproken worden.

Contact

Heeft u nog vragen over de cursus of over deelname dan bent u ook welkom om contact op te nemen.

De contactgegevens afdeling Medische Psychologie zijn:

Telefoon: 088 979 2495 en 088 979 4289

E-mail: e.schalkers@haaglandenmc.nl